Codespuwer
Codespuwer

Portfolio

Salar Nederland  -  Eindhoven

2013/03  -  2014/03

Herschrijven van het (in VB6 geprogrammeerde) salaris-administratiepakket WinSalar naar een op SaaS gebaseerde architectuur.

Gebruikte technologie: Visual Studio 2010 / 2013, Silverlight 5.0, C#, WCF, Entity Framework, FakeItEasy, ReSharper, NuGet, MEF, unittesting.

Canon  -  Venlo

2012/10  -  2013/02

Gereed maken van Océ Report Manager voor de Canon organisatie, waarbij de focus verplaatst wordt van een klein aantal klanten met veel (beheerde) apparaten naar een groot aantal klanten met weinig (beheerde) apparaten.

Gebruikte technologie: Visual Studio 2010, C#, SQL Server 2008, SSAS, SSIS, SSRS, Open XML, unittesting.

Dutch Polymer Institute  -  Eindhoven

2011/04  -  2011/09

Het Dutch Polymer Institute (DPI) vraagt deelnemende industriële bedrijven om hun stem uit te brengen op voorstellen naar technologisch onderzoek gericht op polymeren. De zogenaamde 'Call for Proposal'. Het uitschrijven van de bijbehorende vragenlijsten en het verwerken van de gegeven antwoorden, is erg arbeidsintensief.

Door de vragenlijsten aan te bieden via een webapplicatie vervalt het merendeel van het handwerk. De gegeven antwoorden kunnen geëporteerd worden naar een excel template.

Gebruikte technologie: Visual Studio 2010, ASP.NET 4.0, Entity Framework, Open XML.

Océ  -  Venlo

2010/11  -  2013/02

Binnen het project Managed Print Services richt het ORM (Océ Report Manager) team zich op het doorontwikkelen van de tooling waarmee management rapportages opgevraagd kunnen worden. Er wordt volgens de SCRUM methodiek gewerkt met sprints van drie weken, waarbij reviews en testen minstens zoveel aandacht krijgen als ontwerpen en ontwikkelen.

Relevante technische aspecten: Visual Studio 2010, C#, ASP.NET, Web Services, SQL Server 2005, Selenium, unittests.

Vrije Universiteit  -  Amsterdam

2010/05  -  2010/11

Implementeren van SelfServices voor het project ‘nieuw SIS’ (Student Informatie Systeem). Studenten kunnen daarmee, zoals de naam al aangeeft, zelf bepaalde zaken regelen m.b.t. hun studie. Op basis van aangeleverde functionele specificaties en klikmodellen, worden de SelfServices uitgewerkt in afzonderlijke webcontrols, zodanig dat deze eenvoudig als webpart in Sharepoint 2010 gebruikt kunnen worden.

Het Model/View/Presenter pattern scheidt logica en UI. De Presenters communiceren via WCF proxies met web services, gemaakt met WebMethods. Deze op hun beurt vragen via een Broker informatie op uit het achterliggende SAP systeem.

Gebruikte technologie: Visual Studio 2010 Ultimate, ASP.NET 3.5, WCF, Sharepoint 2010, Soap UI.

Codespuwer
Jacobs ICT Consultancy | Ketelven 68, 5464 PS  Veghel | info@codespuwer.nl Linkedin Codespuwer